Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam – vs . 3

U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon!
Lof uwe eigene, uw eengeboornen Zoon!
Lof uwe Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op de weg naar ’t eeuwig zalig leven!
U looft uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U loov’, wat loven kan, in hemel en op aarde!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl