Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam – vs . 4

U, Christus, onze Heer’, bekleed met majesteit,
U, ’s Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren,
Gij werd de mens tot heil uit ene maagd geboren,
Gij hebt aan ’t kruis voor ons den dood zijn macht ontnomen,
zo baandet G’ ons de weg, om weer tot God te komen

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl