Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam – vs. 5

Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand,
totdat G’ als Rechter eens de laatste vierschaar spant.
Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen;
Gij kocht ons met Uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,
blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren,
wil met uw heil’gen ons voor Uwe troon vergaren!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl