Wij loven U, o God, wij prijzen uwe Naam – vs. 6

Wij zegenen, o Heer’, Uw goedheid al den dag!
Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat we bij Uw komst onstraff’lijk wezen mogen;
ontferm, ontferm U, Heer’, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl