Wilhelmus van Nassouwe – vs. 11

Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl