Wilhelmus van Nassouwe – vs. 12

Zo het den wil des Heeren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer’ van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl