Wilhelmus van Nassouwe – vs. 14

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw Herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
Zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
’t zal hier haast zijn gedaan.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl