Wilhelmus van Nassouwe – vs. 2

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl