Wilhelmus van Nassouwe – vs. 3

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl