Wilhelmus van Nassouwe – vs. 4

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben ’t u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ’t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl