Wilhelmus van Nassouwe – vs. 5

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl