Wilhelmus van Nassouwe – vs. 7

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl