Wilt heden nu treden voor God, den Heere – vs. 1

Wilt heden nu treden voor God, den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl