Wilt heden nu treden voor God, den Heere – vs. 3

Bidt, waket en maket, dat g’ in bekoring
en ’t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl