Zalig, zalig, niets te wezen – vs. 4

Vragen wij, wat goed of kwaad is:
voor ’t geloof is alles goed.
Al wat d’ uitvoer van Uw raad is,
Vader, dat is alles goed!
Gij, o Heer’, zo wijs als trouw,
weet best, wat ons schaden zou.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl