Zingt, gij afgelegen landen – vs. 3

Ziet, Hij komt, om alle volken
mild te zeeg’nen als hun Heer’!
Met Hem daalt er uit de wolken
overvloed van zegen neer;
zelfs in ’t land van slavernij
maakt de Zoon in waarheid vrij.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl