Zingt, gij afgelegen landen – vs. 4

Zo, zo zien wij ’t Godsrijk komen,
’t komt steeds nader elke dag.
Amen, zeggen alle vromen:
kom, ja kom, o blijde dag,
dat al ’t menselijk geslacht
aan de Heer’ word’ toegebracht!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl