Over ons

Het doel van www.gezang en boek.nl wordt verwoord in 1 Kolossensen 3 vers 16 en 17:
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant
elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere
met aangenaamheid in uw hart.
En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem. Zie ook Psalm 119 vers 86.

De koralen worden gespeeld door kerkorganist dhr. P.W.J. Scherpenisse uit Staphorst met een keuzemogelijkheid in tempo.
Het ontwerpen en bouwen van de website wordt verzorgd door dhr. J. Mateboer van https://jan.photo in Genemuiden.
De preek van de maand is van ds. L. Vroegindewey (Delft).
De Bijbelse Geschiedenis, aan onze kinderen verhaald, is van de schrijver B.J. van Wijk en is beschikbaar gesteld door boekhandel De Pelgrim uit IJsselmuiden; https://www.christelijkeluisterboeken.eu/home
Gezang en boek.nl bevindt zich nog in een opstartfase en wordt begeleid door dhr. F.J. Bus (lk.-ict) uit Nieuwleusen.
De organisatie Buma-stemra heeft de website www.gezangenboek.nl een licentie 10614903 verleend vanwege het gebruik van auteursrechten.
Wij staan open voor suggesties, gebruik daarvoor het contactformulier.

LEES-tip
Lees-idee: Lees samen met www.gezangenboek.nl.
Het meelezen bevordert de leeskwaliteit en de Bijbelkennis.
Contact: boekhandel De Pelgrim, tel. 038-3333888

Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl